Программа телепередач
LTV1


 • 01:45
  "ABAS MALAS. Multimediāla deju lielizrāde."
 • 04:05
  "Kultūrdeva."
 • 05:00
  "Es - savai zemītei."
 • 05:30
  "12 elementi ainavā."
  12 raidījumu ciklā skatītājiem būs iespējams iepazīties ar 12 dažādiem Latvijai raksturīgiem ainavu elementiem - vientuļiem lauku kokiem, dabiskajām pļavām, upēm, kāpām un citām vērtībām, kas pie mums vēl sastopamas. Raidījumā caur vecajām mākslas un dokumentālajām filmām varēs ieraudzīt, kāda ir bijusi Latvijas ainava pirms vairākiem gadu desmitiem, mēģināt saprast, kas tajā mainījies un ko mūsdienās darīt, lai saglabātu ainavas unikālās iezīmes
 • 06:00
  "Latvijas valsts himna."
 • 06:02
  "Ceturtā studija."
 • 06:30
  "Rīta Panorāma."
 • 08:35
  "Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle)."
 • 09:35
  "Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle)."
 • 10:35
  "Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā."
 • 10:50
  "Alpu dakteris. Seriāls."
 • 11:45
  "V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts."
 • 12:35
  "Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā."
 • 12:50
  "Personība. 100 g kultūras."
 • 13:50
  "Latvijas Sirdsdziesma."
 • 14:45
  "Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā."
 • 15:00
  "Krustpunktā."
 • 16:00
  "Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle)."
 • 17:00
  "Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle)."
 • 18:00
  "Dienas ziņas."
 • 18:29
  "Kultūras ziņas."
 • 18:44
  "Sporta ziņas."
 • 18:51
  "Laika ziņas."
 • 19:00
  "Hadsons un Reksis. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)."
 • 20:00
  "Panorāma."
 • 20:46
  "Sporta ziņas."
 • 20:55
  "Laika ziņas."
 • 21:05
  "Agata Kristi. Erkils Puaro 6. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)."
 • 23:00
  "Nakts ziņas."
 • 23:09
  "Sporta ziņas."
 • 23:11
  "Laika ziņas."
 • 23:15
  "Latvijas Sirdsdziesma."