Программа телепередач
LRT Lituanica


 • 05:52
  Sportas. Orai E21
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas E1
 • 06:02
  Labas rytas, Lietuva E1664
 • 09:00
  Smalsumo genas S2E3
 • 09:25
  Grupės «Colours of Bubbles» ir Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas E1
  2018, Miuziklas
 • 10:45
  Žagarės vyšnių festivalis 2015 E7
 • 11:45
  TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S6E11
 • 12:10
  Savaitė E3
 • 13:05
  Beatos virtuvė S4E3
 • 14:00
  Laba diena, Lietuva E16
 • 16:30
  Kūrybingumo mokykla S1E16
 • 16:35
  Ryto suktinis su Zita Kelmickaite S12E3
 • 17:00
  Veranda S2E3
 • 17:30
  Žinios. Sportas. Orai E22
 • 18:00
  TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S6E16
 • 18:30
  Klauskite daktaro S6E13
 • 19:30
  Zachor. Atsimink E4
 • 20:30
  Panorama E22
 • 21:00
  Dienos tema E16
 • 21:20
  Sportas. Orai E22
 • 21:30
  LR Seimo rinkimų debatai E5
 • 22:30
  Dviračio žinios S4E48
 • 23:00
  Mūsų miesteliai E227
 • 23:55
  Laba diena, Lietuva E16