Программа телепередач
LRT Lituanica


 • 00:35
  "Laisvės kaina. Partizanai E2"
 • 01:20
  "Mūsų miesteliai E219"
 • 02:10
  "Kas ir kodėl? S5E157"
 • 02:40
  "Euromaxx E236"
 • 03:10
  "(Ne)emigrantai S2E31"
 • 04:05
  "Nacionalinė ekspedicija S5E30"
 • 05:00
  "Panorama E2072"
 • 05:30
  "Dienos tema E398"
 • 05:50
  "Sportas. Orai E752"
 • 06:00
  "Lietuvos Respublikos himnas E1"
 • 06:02
  "Labas rytas, Lietuva E1548"
 • 09:15
  "Ryto suktinis su Zita Kelmickaite S11E31"
 • 09:40
  "Veranda E15"
 • 10:10
  "Proto džiunglės S1E9"
 • 10:35
  "Duokim garo! S19E30"
 • 12:05
  "Vartotojų kontrolė S2E32"
 • 13:00
  "Įdomiosios pamokos tiesiogiai E18"
 • 14:00
  "Žinios. Orai E1239"
 • 14:30
  "Euromaxx E182"
 • 15:00
  "Žinios. Orai E1286"
 • 15:25
  "Atspindžiai. Paveldo kolekcija S5E20"
 • 16:00
  "Žinios. Orai E708"
 • 16:35
  "Nacionalinė ekspedicija S5E30"
 • 17:30
  "Žinios. Orai E744"
 • 18:00
  "Kas ir kodėl? S5E158"
 • 18:30
  "Klauskite daktaro S5E122"
 • 19:30
  "Gyvenimo spalvos E32"
 • 20:30
  Panorama E2073
 • 21:00
  Dienos tema E399
 • 21:20
  Sportas. Orai E753
 • 21:30
  Nepažintas meras S1E13
 • 22:30
  Dviračio žinios S3E149
 • 23:00
  Stambiu planu S4E26
 • 23:50
  Atspindžiai. Paveldo kolekcija S5E20