Программа телепередач
LNK


 • 01:30
  Belaisvė
 • 03:20
  Volkeris, Teksaso reindžeris E175
 • 04:05
  Volkeris, Teksaso reindžeris E176
 • 04:50
  Rosenheimo policija E19
 • 06:20
  Iš širdies į širdį E106
 • 06:50
  Iš širdies į širdį E107
 • 07:20
  Iš širdies į širdį E108
 • 07:50
  Tomas ir Džeris E187
 • 08:00
  Volkeris, Teksaso reindžeris E177
 • 09:00
  Volkeris, Teksaso reindžeris E178
 • 10:00
  Rosenheimo policija E20
 • 11:00
  Kvailiai šėlsta S5E3
  2018, Komedija
 • 11:30
  Būrėja E11
 • 12:10
  Būrėja E12
 • 12:50
  Būrėja E60
 • 13:30
  Turtuolė varguolė E20
  2015
 • 14:30
  Našlaitės E106
 • 15:30
  Laukinis miestas E105
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:30
  Stebuklas E45
 • 18:30
  Žinios
 • 19:20
  Sportas
 • 19:27
  Orai
 • 19:30
  KK2
 • 20:00
  Turtuolė varguolė E1
  2015
 • 21:00
  Kvailiai šėlsta S5E4
  2018, Komedija
 • 21:30
  Žinios
 • 22:20
  Sportas
 • 22:27
  Orai
 • 22:30
  Nepaklūstantis įstatymui