Программа телепередач
LNK


 • 01:30
  "Rizikinga erzinti diedukus"
 • 06:05
  "Mano gyvenimo šviesa E1442"
 • 06:35
  "Mano gyvenimo šviesa E1443"
 • 07:05
  "Mano gyvenimo šviesa E1444"
 • 07:30
  "Tomas ir Džeris E16"
 • 07:40
  "Tomas ir Džeris E17"
 • 07:50
  "Tomas ir Džeris E18"
 • 08:00
  "Volkeris, Teksaso reindžeris E60"
 • 09:00
  "Volkeris, Teksaso reindžeris E61"
 • 10:00
  "Rozenheimo policija E26"
 • 11:00
  "Paveldėtoja E37"
 • 11:50
  "Monikai reikia meilės E44"
 • 12:20
  "Būrėja E24"
 • 12:55
  "Būrėja E13"
 • 13:30
  "Turtuolė varguolė E2"
  2014
 • 14:30
  "Našlaitės E48"
 • 15:30
  "Laukinis miestas E47"
 • 16:30
  "Labas vakaras, Lietuva"
 • 17:40
  "Paveldėtoja E38"
 • 18:30
  "Žinios"
 • 19:20
  "Sportas"
 • 19:27
  "Orai"
 • 19:30
  "KK2"
 • 20:00
  Dydžio (r)evoliucija
 • 21:00
  Monikai reikia meilės E45
 • 21:30
  Žinios
 • 22:20
  Sportas
 • 22:27
  Orai
 • 22:30
  Priešprieša