Программа телепередач
LNK


 • 01:25
  "Rizikinga erzinti diedukus"
 • 06:05
  "Mano gyvenimo šviesa E952"
 • 06:35
  "Mano gyvenimo šviesa E953"
 • 07:05
  "Mano gyvenimo šviesa E954"
 • 07:30
  "Tomas ir Džeris E25"
 • 07:40
  "Tomas ir Džeris E26"
 • 07:50
  "Tomas ir Džeris E27"
 • 08:00
  "Volkeris, Teksaso reindžeris E108"
 • 08:55
  "Volkeris, Teksaso reindžeris E109"
 • 09:50
  "Mirtis rojuje E1"
 • 10:55
  "Kandisė Renuar E4"
 • 12:00
  "Neklausk meilės vardo E69"
 • 12:30
  "Neklausk meilės vardo E70"
 • 13:00
  "Paskolinta meilė E4"
 • 14:00
  "Našlaitės E36"
 • 15:00
  "Svajoklė E36"
 • 16:00
  "Labas vakaras, Lietuva"
 • 17:30
  "Baudžiauninkė E21"
 • 18:30
  "Žinios"
 • 19:20
  "Sportas"
 • 19:27
  "Orai"
 • 19:30
  "KK2"
 • 20:00
  "Nuo… Iki…"
 • 20:30
  "Valanda su Rūta"
 • 21:30
  "Žinios"
 • 22:20
  "Sportas"
 • 22:27
  "Orai"
 • 22:30
  "Greitojo reagavimo būrys"